منو سایت

تست CTA 2

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
تست CTA 2

Astra را به صورت رایگان امتحان کنید

ما بر این باوریم که ایجاد وب سایت های زیبا لازم نیست گران باشد. به همین دلیل Astra برای همه رایگان است. رایگان شروع کنید و با بسته های مقرون به صرفه گسترش دهید.

.custombtn5 قوی{ color: #000000 !important; } .custombtn5 a:hover{ text-decoration: هیچ !important; } .custombtn5 a{ text-decoration: هیچ !important; }

Astra را دانلود کنید
یک بسته رشد بخرید و در آن صرفه جویی کنید 200 دلار

محتوای تست

ستاره را بگیرید

صفحه فقط رسانه @ و (دقیقه عرض: 767 پیکسل) { .ctaimage:not(:first-child){ border-left: 2px solid #ffffff; } } .custombtn a:hover{ text-decoration: هیچ !important; } .custombtn a{ text-decoration: هیچ !important; } .custombtn strong{ color: #000000 !important; text-decoration: هیچ !important; } .ctaimage{ padding-left: 16px !important; padding-right: 16px; عرض: خودکار !مهم; } .extpadd{ pad: 20px; } .ctaheading mark { background-image: url(‘https://wpastra.com/wp-content/uploads/2023/03/bottom-border.png’) !important; background-repeat: no-repeat !important; background-attachment : scroll ; موقعیت پس زمینه: پایین !مهم; }