منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

گرافیک گرافیکی یک تکنیک بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل و تجسم داده ها است. با رسم نمودارها به کمک توابع می توانیم جزئیات بیشتری در مورد آنها بدست آوریم. ما همچنین می توانیم رفتار داده ها را به صورت بصری تفسیر کنیم و در صورت وجود، داده های قدیمی را شناسایی کنیم. در متلب از تابع ‘graph’ برای رسم هر تابع یا مجموعه داده و سپس از تابع نمودار برای رسم نمودار استفاده می کنیم.

دستور رسم نمودار در متلب

الف = گرافیک

A = نمودار (X، نام گره)

شرح:

آ: گرافیک یک شیء گرافیکی خالی ایجاد می کند که یک طرفه است و هیچ لبه یا گره ای ندارد.

آ : در صورت نیاز به نام گذاری گره ها از نمودار (X، نام گره ها) استفاده می کنیم.

نمونه هایی از گرافیک متلب

مثال №1

در این مثال، ما یک گرافیک با 4 گره و 4 لبه ایجاد می کنیم.

برای انجام این کار، این 2 مرحله را دنبال کنید:

  • مختصات نمودار را انتخاب کنید.
  • برای ایجاد نمودار از تابع graph استفاده کنید.

کد:

a = [3 2 2 4];

c = [4 1 1 1];

[مقدار دهی اولیه مختصات گره ها و یال های نمودار]

G = نمودار (a, c)

[ارسال مختصات به تابع graph]

نمودار (G)

[انتقال گراف ایجاد شده به تابع plot]

ورود:

a = [3 2 2 4];
c = [4 1 1 1];
G = نمودار (a, c)

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

همانطور که در خروجی انتظار می رود، نمودار را با مختصات ارسالی دریافت می کنیم.

در مرحله بعد این نمودار را با استفاده از «تابع نمودار» رسم می کنیم.

کد:

نمودار (G)

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

حال اگر بخواهیم گره ها را نام گذاری کنیم، کد نمودارها در متلب با استفاده از “عملکرد گرافیکی” چیست؟

یکپارچه در متلب (آموزش زبان ساده)

مثال №2

در این مثال، با استفاده از دستور “triu” (برای به دست آوردن مثلث بالای هر ماتریس) یک نمودار ایجاد می کنیم.

برای انجام این کار، باید این 2 مرحله را دنبال کنید:

  • با استفاده از “triu” یک ماتریس ایجاد کنید.
  • برای ایجاد نمودار از تابع graph استفاده کنید.

کد:

a = سه نفر (رند (5))؛

[ایجاد ماتریس با استفاده از triu]

nodeNames = {” اجازه دهید ” به ما آموزش دهد’ ‘graphics” MATLAB ‘};

[مقدار دهی اولیه نام برای گره های نمودار]

G = گرافیک (a، nodeNames، “بالا”)

[انتقال نام ماتریس و گره به تابع graph] [کلید واژه “upper” برای اطمینان از نادیده گرفتن قسمت نامتقارن ورودی منتقل می شود]

نمودار (G)

[انتقال گراف ایجاد شده به تابع plot]

ورود:

a = سه نفر (رند (5))؛
nodeNames = {‘اجازه دهید’ ‘ما’ ‘آموزش’ ‘گرافیک’ ‘MATLAB’};
G = نمودار (a، نام گره ها، “بالا”)

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

همانطور که انتظار داریم و در خروجی می بینیم، نمودار را با مختصات ارسالی دریافت می کنیم.

سپس این نمودار را با استفاده از “تابع نمودار” ترسیم می کنیم تا نام گره های منتقل شده را ببینیم.

کد:

نمودار (G)

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

همانطور که در خروجی می بینیم، همانطور که انتظار می رفت، نام گره ها را دریافت کردیم.

آموزش کامل برنامه نویسی در متلب (22 جلسه رایگان فارسی)

مثال شماره 3

در این مثال، یک نمودار مکعبی هندسی ایجاد می کنیم.

برای انجام این کار، باید این 2 مرحله را دنبال کنید:

  • مختصات را به مکعب منتقل کنید.
  • برای ایجاد نمودار از تابع graph استفاده کنید.

کد:

a = [2 2 2 4 4 6 6 8 10 10 12 14];

b = [4 8 16 6 14 8 12 10 12 16 14 16];

[مقدار دهی اولیه ی مختصات مکعب]

w = [11 11 2 11 2 11 2 2 13 13 13 15];

[مقدار دهی اولیه ی وزن ها]

G = نمودار (a, b, w)

[ارسال مختصات و وزن ها به تابع graph] [لطفاً توجه داشته باشید که گره هایی که در گراف مکعب گنجانده نشده اند در خروجی کنار گذاشته می شوند]

نمودار (G)

[انتقال گراف ایجاد شده به تابع plot]

ورود:

a = [2 2 2 4 4 6 6 8 10 10 12 14];
b = [4 8 16 6 14 8 12 10 12 16 14 16];
w = [11 11 2 11 2 11 2 2 13 13 13 15];
G = نمودار (a, b, w)

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

در مرحله بعد با استفاده از “تابع گراف” نمودار را رسم می کنیم تا مکعب ایجاد شده را ببینیم.

کد:

نمودار (G)

برنامه ما به شرح زیر است:

خروج:

رسم نمودار و نمودار در متلب (آموزش گام به گام)

همانطور که انتظار می رفت و همانطور که در خروجی می بینیم، یک مکعب با تعدادی گره خارجی دریافت کردیم.

آشنایی با نرم افزار متلب برای مهندسین + دانلود جزوه لویولا

نتیجه

تابع Graph در متلب برای بدست آوردن نمودارهای غیر مستقیم استفاده می شود. این گرافیک ها دارای لبه های جهت دار هستند که گره ها را به هم متصل می کنند و برای به دست آوردن نمایش بصری اشکال یا توابع بسیار مفید هستند.