لینک های خارجی برای سایت؟ چرا پیشنهاد ندادم؟

لینک های خارجی برای سایت؟ چرا پیشنهاد ندادم؟

https://mihanwp.com/wp-content/uploads/2022/09/why-no-backlinks.mp4

همانطور که می دانید، من به ندرت در مورد لینک های خارجی صحبت می کنم. روشی که بسیاری از معلمان آموزش می دهند و بارها دیده ایم که در استوری های اینستاگرام خود نتایج البته شرکت کنندگانی که با ایجاد لینک های خارجی به تعداد مشخصی ورودی در گوگل رسیده اند. در این ویدیو توضیح خواهم داد که چرا این روش توصیه نمی شود.

متن مقاله به زودی…