منو سایت

همه دوره های اکسل ترتیب داده شده است

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
همه دوره های اکسل ترتیب داده شده است

دروس عملی برای مبتدیان

نقطه اکسل چیست؟ برنامه های کاربردی؟

نقطه از صفر تا صد ویدیو با دستورالعمل + بروشور

نقطه نرم افزار را راه اندازی کنید

نقطه تمام منوها در نوار وظیفه

نقطه 40 کلید میانبر

نقطه نحوه وارد کردن اعداد به صورت خودکار

آموزش کار با سلول ها و جداول

نقطه کار با سلول ها

نقطه فهرست ها را سازماندهی کنید

نقطه مرتب کردن (مرتب کردن)

نقطه همجوشی سلولی

نقطه ستون های متحرک

نقطه فضاها را حذف کنید

نقطه مراجع سلولی (مرجع سلولی)

نقطه روشی برای مقایسه دو ستون و قرمز کردن تفاوت ها

نقطه محتوای یک سلول را در هزاران سلول دیگر کپی کنید

نقطه نحوه کپی کردن فرمول ها

نقطه پر کردن اتوماتیک منازل

نقطه نحوه انتخاب سلول های خاص

نقطه نحوه حذف خطوط خالی

نقطه نحوه حذف موارد تکراری

نقطه نحوه ویرایش سطرها، ستون ها و سلول ها

نقطه پیچ را داخل قفس قرار دهید

نمودار

نقطه کار با نمودارها به طور کلی

نقطه نمودار دایره ای

نقطه نمودار میله ای

نقطه نمودار سه بعدی

نقطه یک بلوک دیاگرام رسم کنید

قالب بندی و ویرایش

نقطه کادر بندی

نقطه واترمارک

نقطه قالب بندی مشروط

نقطه قالب بندی ستون

نقطه خط کشیدن

نقطه یک عکس در قفس قرار دهید

شمارش و گزارش

نقطه شمارش مقادیر تکراری

نقطه شمارش شخصیت ها

نقطه شمارش ردیف ها

نقطه گرد

نقطه فیلتر کردن

نقطه فایل اکسل را قفل کنید (رمزگذاری کنید).

نقطه گزارش نویسی

عملیات ریاضی

نقطه جمع

نقطه ضرب

نقطه قدر مطلق

نقطه چگونه درصد بگیریم؟

نقطه ساده ترین راه برای ایجاد اعداد تصادفی

نقطه ساده ترین راه برای گرفتن ریشه (ریشه دوم)

لیست ها

نقطه یک لیست کشویی ایجاد کنید

نقطه یک لیست کشویی از تخمین های داده ایجاد کنید

نقطه یک چک لیست با استفاده از قالب شرطی ایجاد کنید

نقطه چک باکس / چک لیست

فرمول بندی و برنامه نویسی

نقطه کار با فرمول ها (برای مبتدیان)

نقطه مدیریت فرمول (کپی، چسباندن، تکمیل خودکار)

نقطه فرمول ها را بنویسید

نقطه 50 مورد از کاربردی ترین فرمول ها (توابع مهم)

نقطه ترکیب فرمول ها

نقطه قوانین برنامه نویسی

نقطه آموزش VBA

کار با داده ها

نقطه 20 نکته عملی برای تجزیه و تحلیل داده ها برای تحقیق آسان تر

نقطه اعتبار سنجی داده ها

نقطه تجزیه و تحلیل داده های آماری از یک پرسشنامه

نقطه تست گام به گام F

نقطه آمار توصیفی

نقطه رگرسیون خطی

نقطه دو صفحه را مقایسه کنید

تکنیک ها و ترفندها

نقطه 12 تکنیک بسیار کاربردی

نقطه ساده ترین راه برای فعال کردن چک کردن املا

نقطه تبدیل متن به اعداد

نقطه تبدیل متن به مرور زمان

نقطه شکل اعداد را تغییر دهید

نقطه یک کادر جستجو ایجاد کنید

نقطه بارکد ایجاد کنید

نقطه یک علامت دلار ایجاد کنید

نقطه قراردادن فایل اکسل در فایل ورد

نقطه نحوه یخ زدن

نقطه اعداد انگلیسی را به فارسی تغییر دهید

ابزارهای جهانی

نقطه ابزار برش

نقطه ابزار پر کردن

نقطه ابزار گروه

نقطه ابزار حل

ویژگی های پر استفاده

نقطه تابع VLOOKUP (جستجوی یک مقدار در محدوده داده)

نقطه تابع مطابقت (موقعیت یک آیتم را در یک محدوده مشخص نشان می دهد)

نقطه تابع Iferror (گرفتن خطاها و جایگزینی آنها با یک سلول خالی)

نقطه تابع SUMIF (مجموع سلول های انتخاب شده را محاسبه می کند)

نقطه تابع LEFT (بازگرداندن کاراکترهای خاص از ابتدای یک رشته)

نقطه تابع INDIRECT (مرجع غیر مستقیم)

نقطه تابع FIND (یافتن کاراکتر یا رشته)

نقطه تابع MOD (محاسبه باقیمانده تقسیم)

نقطه تابع شمارش (شمارش تعداد سلول های حاوی یک مقدار در یک محدوده)

نقطه یک تابع را انتخاب کنید (مقداری را از یک محدوده داده خاص دریافت کنید)

نقطه تابع فرکانس / فرکانس (میزان فرکانس داده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند)

نقطه تابع شرطی if (تولید خروجی های مشروط)